3034 1221

VAGTTELEFON:

Samarbejdspartner:

Lad os hjælpe med at finde den rigtige løsning

Varmepumper

VP Klima leverer varmepumper fra Vølund Varmeteknik, som har leveret energiløsninger i mere end 140 år, og som har de bedste varmepumper på markedet med lang holdbarhed og høj SCOP (virkningsgrad).

Sammen med deres erfaring inden for varmepumper-energiløsninger og vores know-how i landbrug - installation - muligheder - driftsikkerhed, kan vi levere en varmepumpeinstallation, som kører driftssikker i mange år fremadrettet, uden bøvl og besvær for Jer.

Der findes flere løsninger til opvarmning med varmepumper:

Luft/vandvarmepumper: Som udnytter energien i udeluften og genanvender den, så man kan få op til 65 grader i fremløb ved udetemperatur på -20 grader. Denne varmepumper kan bruges til erstatning af næsten alle energikilder. En løsning med luft/vandvarmepumper i serie kan sættes sammen med op til 8 stk til en styring med samlet effekt på 160kw. Vølund Fighter 2120 er et gennembrud i effektiviteten, så driftsøkonomien er meget lav i forhold til lignede varmepumper.

Jordvarmepumper: Bruger varmen fra solen, der er oplagret i jorden, til at opvarme din ejendom. Det lyder som sund fornuft – og det er det også. Et jordvarmeanlæg er nemlig både energieffektivt, miljøvenligt og driftssikkert. Vælger du en jordvarmepumpe fra VP Klima og Vølund Varmeteknik er du sikret en gennemtænkt løsning, En Vølund Fighter 1345 kan kobles sammen med op til 9 stk med samlet effekt på 540kw.

Gyllekølingsanlæg: Bruger energien fra gyllen i gyllekummerne i stierne, med oftest nedstøbt slanger i betonen, derved udtrækker man den temperatur ind til varmepumpe(erne), som anvender den energi til opvarmning af ejendommen/stalde. Det er sund fornuft at bruge den energi, som er på ejendommen og reducerer ammoniakfordampningen samt reducere lugtgener i staldene. Med et gyllekølingsanlæg er omkostninger til opvarmningen meget lille, da vi har en høj temperatur på gyllen året rundt.


Driftssikkerhed og kort tilbagebetalingstid

Brug din sunde fornuft og invester i et varmepumpeanlæg fra VP Klima, som leverer en højfremløbstemperatur på 60-65 grader året rundt, samt kører med høj driftssikkerhed helt uden besvær for Jer.

Vi er med dig i hele processen – lige fra den indledende rådgivning til det årlige serviceeftersyn.

Vidste du...?

at man kan reducere ammoniark udslip med op til 30% og lugt med op til 20% ved at nedkøle gylle i kanaler, og samme tid få en opvarmning som både er miljøvenlig og økonomisk  - og så endda helt uden bøvl.

Referencer

Syd for Ringkøbing er smilet hos svineproducent Frands Larsen ekstra stort for tiden. Efter at have investeret i to varmepumper udnytter han nemlig overskudsvarme fra svinegylle til billig og miljøvenlig opvarmning. Løsningen har flere positive aspekter.

Læs mere

Adresse

Velling Kirkeby 24
6950 Ringkøbing

Tlf.: 3034 1221
Mail: info@vpklima.dk

CVR: 33 87 40 49